J e a n - H e n r i       F A B R E
( 1 8 2 3 - 1 9 1 5 )
S w e d i s h       B i b l i o g r a p h y


ENTOMOLOGISKA MINNEN

Översättning av Birgitta Dalgren - förord av Gunnar Brusewitz

Lund : 1998
ISBN 91-87984-261
332 p., foto och gravyrer inlaga, 21 cm.
Originals titel : "Souvenirs entomologiques"

_____________________________

INSEKTERNAS LIV

Översättning av Lo Håkansson

1964

_____________________________

INSTINKTENS MYSTERIER

Översättning av Hugo Hultenberg

Uppsala : 1918

_____________________________

UR INSEKTERNAS VÄRLD

Översättning av Nils Lago-Lengquist

Stockholm : 1911
215 p., illus., 21 cm.
Översättning ur "Souvenirs entomologiques"

___________________________________________________________________


Top
Back