J e a n - H e n r i       F A B R E
( 1 8 2 3 - 1 9 1 5 )
D u t c h     B i b l i o g r a p h yHET LEVEN DER INSECTEN

Vertaald door H. H. Prinsen GEERLIGS


Amsterdam
188 P. met 13 platen naar foto's van PAUL H. FABRE

___________________________________________________________________


JEAN-HENRI FABRE, INSECTEN

Vertaald door J. Klerkx
Introductie : D. Hillenius
1979, Meulenhoff, Amsterdam.
107 P. met illustratie van Stephen Lee

___________________________________________________________________
ZEDEN EN GEWOONTEN DER INSECTEN

Vertaald door H. H. Prinsen GEERLIGS


Amsterdam
204 P. met 13 platen naar foto's van PAUL H. FABRE

___________________________________________________________________


JEAN-HENRI FABRE, DE GROOTE NATUUTVORSCHER (1823-1915)

Vertaald door Jos WITLOX
1926, Antwerpen, L. Opdebeek.

___________________________________________________________________


Top
Back