J e a n - H e n r i       F A B R E
( 1 8 2 3 - 1 9 1 5 )
D a n i s h       B i b l i o g r a p h y


INSTINKTETS MYSTERIER HOS INSEKTER OG EDDERKOPPER

Oversat af W. Dreyer

København : 1916
290 p., illus., 20 cm.
Af "Les Merveillles de l'Instinct chez les Insectes"

_____________________________

SKIK OG BRUG HOS INSEKTERNE

Oversat af W. Dreyer

København : 1916
300 p., illus., 20 cm.
Udvalgte stykker uddragne af "Entomologiske Erindringer"

_____________________________

SKORPIONER OG ANET KRYB

Oversat af W. Dreyer

København : 1916
287 p., illus., 20 cm.

___________________________________________________________________


Top
Back